Privacy verklaring


Privacy-verklaring Inbalanz.eu
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik: Pamela Veldema, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In sommige gevallen kan het nuttig zijn aanvullende informatie op te vragen bij een huisarts of aanvullende zorgverlener. Dit gebeurt uitsluitend alleen in overleg met u. Deze gegevens worden in het dossier opgenomen.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
• Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
• Altijd eerst met u overleg of gegevens mogen worden opgevraagd of gedeeld.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens uit uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Uw cliënten-dossier blijft, zoals in de wet van de behandelingsovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen worden gebruikt:
• Om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een ·verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
• Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële ·administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn boekhouder die kan verwerken in de administratie
• Voor uw zorgnota/factuur. Hierop staat uw naam, geboortedatum, datum van de behandelingen eventueel uw adres

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Heb je een klacht? Dan kun je deze folder raadplegen. Of naar deze link: www.vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen

Deze verklaring wordt per mail opgestuurd bij de intake/eerste afspraak. Bij akkoord van deze verklaring kan de behandeling plaatsvinden.

Cookies
De website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar ik kan er ook mee kijken dat je mij weer bezoekt.

Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van mijn website werken dan niet goed meer.

Met andere bedrijven die cookies plaatsen heb ik afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben ik geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.

Google Analytics
Ik gebruik Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers mijn website gebruiken. Ik heb een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor mij van groot belang. Ik zorn dat jouw gegevens bij mij goed beveiligd zijn. Ik pas de beveiliging steeds aan en let goed op wat er mis kan gaan.

>