Wist je dat je brein electrische activiteit produceert?

Die hersengolven kunnen we meten met sensoren.
De patronen die deze signalen vormen, noemen we hersengolven en deze zie je eenvoudig weergegeven als kronkelende lijnen op papier of monitor.

Misschien heb je deze wel eens ergens gezien. 

Die hersenactiviteit kunnen we meten in tijd, frequentie en intensiteit op je hoofdhuid.

Dit zegt iets over hoe het brein op dat moment functioneert.

Wat zien we er dan aan? Welke hersengolven actief zijn.

Gamma-golven: 32 tot 80 Hz. Sterke mentale activiteit zoals problemen oplossen, organiseren, multitasken en studeren.

Bèta-golven: 14 tot 32 Hz. Bèta-golven geven het vermogen om je te concentreren, helder en logisch te denken en concrete problemen op te lossen.

Alfa-golven: 8 tot 14 Hz. Deze golven zijn aanwezig bij fantaseren, visualiseren en dagdromen. Alfagolven worden gezien als de brug tussen het onderbewuste en het bewuste.

Theta-golven: 4 tot 8 Hz. Over theta-golven is het meest bekend dat ze voorkomen tijdens de droomslaap (REM-slaap). Om de gebeurtenissen van de dag te verwerken, indrukken of ervaringen te integreren en op te slaan in het lange termijn geheugen.

Delta-golven: 0.5 tot 4 Hz. In diepe slaap. Delta-golven worden in verband gebracht met het herstelstadium van het lichaam.

Bij gezonde mensen zenden de hersenen automatisch stabiele patronen uit. Maar bij klachten als stress, pijn, vermoeidheid of hyperactiviteit is de hersenactiviteit ontregeld. De hersenen werken dan bijvoorbeeld traag, waardoor zelfs alledaagse handelingen veel energie kosten. Hoe meer de hersenen ontregeld zijn, hoe ernstiger de klachten.

Een onregelmatigheid in de elektrische hersenactiviteit betekent dat het brein niet optimaal functioneert. De verwerking van prikkels kan op dat moment beter.

Mooi!

Je kijkt tijdens een neurofeedback-training ontspannen naar een film. Of je doet je ogen dicht en luistert lekker naar muziek. Ondertussen meet ik je hersengolven. En als er teveel of afwijkende activiteit is, dan komt er een heel kleine onderbreking in het geluid. Alle hersenen reageren hierop.

Die kleine onderbrekingen in het geluid laten de hersenen weten dat het niet in orde is. Constant en consequent 33-40 minuten lang. Jouw hersenen krijgen dus (onbewust) informatie wat ze zelf doen. En een constante onderbreking zorgt ervoor dat het zich moet bijstellen.  

Dit vormt de sleutel tot het leerproces van het brein. De hersenen zijn bijzonder goed in staat om deze patronen te ontdekken. Je hersenen gebruiken de feedback om zich als het ware te reorganiseren en zichzelf een meer stabiel patroon in de hersengolven aan te lerenIn de video kun je goed zien dat de hersengolven gemeten worden en bij teveel aan activiteit gaat het lichtje (=onderbreking in geluid) branden. 

Inmiddels train ik alweer met een upgrade. Maar in deze video kun je het het duidelijk zien. 

Ik werk al 12 jaar met neurofeedback. En zorg er altijd voor dat ik met de meest up-to-date apparatuur train. 


Dit is een onbewuste manier van trainen.

Want als je het bewust al had kunnen veranderen, dan had je dat toch allang gedaan?


Je komt binnen en gaat relaxed zitten.  

Dan plaats ik de sensoren op je hoofd. Die kunnen alleen meten. Er gaat dus niks in je hoofd. (Dat denken kinderen wel eens) 

De training duurt 33-40 minuten en je hoort kleine onderbrekinkjes in het geluid bij onbalans in je hersenactiviteit.

Het is dus een heel ontspannende behandelvorm. Na afloop kan je je even 'een vol hoofd' hebben.

Want terwijl jij de training ondergaat, is je brein hard aan het werk door alle info/feedback die het heeft gekregen.


Het kan zijn dat er meer ondersteuning nodig is dan de training alleen. 

Soms geef ik voedingsadviezen mee om je breinactviteit te ondersteunen. 

Soms laat ik je een vragenlijst (neurotransmitter-profiel bepaling) invullen. Want het kan zijn dat je zelf te kort aan bepaalde hersenstofjes aanmaakt. 

Dit gaat altijd in overleg met jou. 

Soms is het zelfs van belang om je darmen (die veel hersenstofjes aanmaken) te ondersteunen of je hormonen.  Ik kijk dus verder dan het zenuwstelsel en brein alleen.

Peak Performance = Optimaal en efficiënt presteren

Veel managers en topsporters zoeken naar een balans tussen optimaal en efficiënt presteren zonder dat hun gezondheid en kwaliteit van leven er onder lijdt. Dat heet Peak Performance.

Hierdoor kun je met meer energie in het leven komen te staan, werken aan meer zelfvertrouwen en meer innerlijke rust ervaren. En dat heeft weer positieve gevolgen voor je alertheid, creativiteit en gevoel voor intuïtie en voor de mate waarin je kunt concentreren en focussen, je leervermogen en probleemoplossend vermogen.

Neurofeedback is er voor iedereen die een betere prestatie wil kunnen leveren. Op het gebied van studenten, ondernemers, managers en leiders tot (top)sporters en muzikanten.

De investering voor Peak Performance verdien je al snel terug wanneer je beter functioneert, sneller resultaten behaalt en gewoonweg optimaal presteert.

©Pamelaveldema.nl

>